Europees Forum: Cisterciënzer langs de Noord- en Oostzee

Het Forum "Cisterciënzers aan de Noord- en Oostzee" richt zich op het historische erfgoed van de cisterciënzer orde in de Noord- en Oostzeeregio.

Leidende thema's voor het Forum zijn de spiritualiteit van de cisterciënzers en hun prestaties op het gebied als bouwkunde, waterstaatkunde, economie en bestuur. Het Forum wil hier in de diverse Europese landen een brede bekendheid aan geven.

In het Forum zijn de cisterciënzer kloosterplaatsen in de Noord- en Oostzeeregio vertegenwoordigd. Ook andere geïnteresseerden in de geschiedenis van de cisterciënzers zijn in het Forum verenigd.

De deelnemers stellen zich tot doel het erfgoed van de cisterciënzers levend te houden en aan latere generaties door te geven. Dit geschiedt door internationale samenwerking en informatie- en kennisuitwisseling bij de organisatie van symposia, seminars, tentoonstellingen, projecten en presentaties.

Het Forum biedt mogelijkheden voor informatie, uitwisseling en gemeenschappelijke beleving van het cisterci╬nzer erfgoed

Internet: www.forumcist.eu E-mail: info@forumcist.eu
 
     
Login Archive Cloister Links Map News Forum Home Home Home Home Home